Asiakashyödyistä


Olemme erikoistuneet tutkimusten avustaviin työvaiheisiin ja tukipalveluihin. Asiakashyötyinä tämä tarkoittaa muun muassa seuraavaa:

  • Asiakas voi keskittyä siihen, mikä on tutkimuksessa kaikkein oleellisinta: Mitä tulisi tutkia & Mitä johtopäätöksiä tuloksista voidaan tehdä. Näistä asioista tutkimuksen toteuttajalle seuraa suurin lisäarvo. Mutta johtopäätöksiin ja lisäarvoon ei päästä itsestään. Jotta tutkimuksen lisäarvo realisoituu, vaaditaan käytännön työtä ja toteutusta - ja tässä me olemme avuksi!
  • Asiakas säästää kallisarvoista aikaansa. Tutkimuksen käytännön toteutus koostuu monesta työvaiheesta, joihin saa kulumaan aikaa. Asiakas voi kuitenkin jättää nämä meidän hoidettavaksemme. Vuosien kehityspanoksen ansiosta prosesseillamme työ hoituu todennäköisesti tehokkaamminkin kuin itse tehtynä.
  • Asiakas tekee omasta tutkimusprosessistaan paljon mukavamman. Useat asiakkaamme ovat kiitelleet meitä esimerkiksi siitä, ettei heidän tarvitse enää itse hoitaa satoihin tai jopa tuhansiin lomakkeisiin liittyvää materiaali- ja postitusliikennettä. Koko projektin aikana heidän ei oikeastaan tarvitse välttämättä nähdä edes ainuttakaan paperilomaketta.
  • Järkevän kokonaisuuden, ja siten myös korkean tutkimuslaadun, varmistaminen. Avullamme asiakas varmistaa, että asiat tulee tehdyksi mahdollisimman järkevästi. Tutkimus ja sen käytännön toteutus on laaja kokonaisuus, joka sisältää monta pientä yksityiskohtaa. Monta mahdollisuutta, vaihtoehtoa ja toimintatapaa, jotka yhdessä muodostavat joko sulavasti toimivan - tai sitten vähän heikommin toimivan kokonaisuuden. Teemme käytännön tutkimustoteutusta joka päivä, joten olemme oppineet A) mitä mahdollisuuksia on olemassa mihinkin tilanteeseen, B) mikä on järkevin toimintatapa missäkin tilanteessa, ja C) mitä erilaisissa tutkimuksissa tulee ottaa huomioon. Fiksusta tekemisestä seuraa myös korkeampi tutkimuslaatu.