PROSESSI & PALVELUOSAT


SUUNNITTELU, VALMISTELU JA TIEDONKERUU

 • Tekninen suunnittelu. Huolehdimme, että toteutus eri projektivaiheissa tapahtuu järkevimmillä tavalla. Suunniteltaessa etukäteen tiedonkeruun, tulosten luokiteltavuuden, vastauskokemuksen, tallennuksen ja postiliikenteen yksityiskohdat tukemaan toisiaan mahdollisimman hyvin, näkyy tämä asiakkaillemme suorina hyötyinä.
 • Lomakkeiden laatiminen. Suunnittelemme lomakkeiden ulkoasun.
 • Lomakepohjan koodaaminen sähköiseen kysely-/tallennusjärjestelmään. Asiakas voi toimittaa meille itse laatimansa tallennuspohjan tai voimme luoda sellaisen itse kyselylomakkeen pohjalta. Pohjaa käytetään palautuvien vastausten tallentamisessa sähköiseen muotoon.
 • Painatukset. Huolehdimme sekä lomakkeiden että postitusmateriaalien painatuksista. Hankimme postitusmateriaalit (lähetyskuoret ja palautuskuoret) ja painatamme kuoriin osoitteet sekä logon.
 • Postitusten ja lomakepalautuksen organisointi: Suunnittelemme ja toteutamme postituksen (kuoritus ja lähetys). Tarvittaessa lähetämme lomakkeita nopeasti lisätoimituksina kesken vastaamisajan, jos esimerkiksi lomaketarve osoittautuu ennakoitua suuremmaksi. Vastaukset voidaan määrittää saapumaan suoraan meidän postilokeroomme, jolloin voimme huolehtia myös saapumiskirjanpidosta ja tarvittaessa muistutuksista. Tämä helpottaa asiakkaan työtä.
 • Osallistujarekrytointi. Voimme tarjota apua myös tutkimuksesi kohdentamiseen ja vastaajajoukon määrittämiseen.
 • Sähköisten kyselyiden ja tiedonkeruusvellusten luominen Internet:iin. Vaikka tiedonkeruu tapahtuisi pääosin paperilomakkeilla, voimme luoda paperilomakkeiden tueksi myös sähköisen kyselyn lisäämään vastaajamäärää. Voimme toteuttaa tarpeidesi mukaan räätälöityjä sähköisiä tiedonkeruusovelluksia, jotka eivät rajoitu vain nettikyselyihin. Tarvittaessa luomme tiedonkeruutasi varten myös oman sivuston. Kysy lisää ja kerro tarpeistasi!
 • Internet-tiedonkeruun sovellusten hallinnointi.

 

AINEISTON KÄSITTELY

 • Tallennus ("koodaus"). Paperilomakkeiden sisältämän vastausinformaation muuntaminen sähköiseen muotoon. Asiakas voi toimittaa meille omat tallennusohjeet tai voimme suorittaa työvaiheen perustallennusmallin mukaisesti. Tallennuksessa lomakkeet numeroidaan, jolloin niihin voidaan palata halutessa myöhemmin (mm. sisäisessä laaduntarkastuksessamme, mutta myös asiakkaan tarpeissa).
 • (Avo)vastausten koodaus. Esimerkiksi vapaina kommentteina annettu avopalaute voidaan (kysymyksestä riippuen) muuntaa raportointia varten kategorioiksi. Jos kysytään työmatkaan käytettyä kulkuneuvoa, mutta vastauskokemuksen vuoksi lomaketta ei haluta täyttää harvinaisemmilla matkantekovälineillä, voidaan lomakkeelle sijoittaa esim. kävelyn, metron, bussin ja oman auton lisäksi kenttä "muu matkantekotapa - mikä?". Tähän kertyneen avovastausdatan muunnamme itse sopiviksi kategorioiksi, kuten polkupyörä, raitiovaunu, vene ja lentokone. Koodaamisen avulla avopalauteen sisällöstä saadaan vertailukelpoinen alun perin määritettyihin vastausvaihtoehtoihin.
 • Täydennykset, luokittelut, yhdistelyt. Tiedostoja ja tutkimusdataa voidaan yhdistellä esimerkiksi liittämällä alkuperäiseen tutkimukseen lisätutkimuksen data. Uusia luokittelutietoja voidaan luoda mahdollisuuksien mukaan jälkikäteen (esim. postinumeron perusteella voimme määrittää paikkakuntakuntatietoja) tai laatia luokitteluyhdistelmiä.
 • Tilastoinnit / visualisoinnit / raportoinnit. Laskennat, tilastot, taulukoinnit ja jakaumat sähköisestä datasta.
 • Jälkikäsittely. Voimme lisäpalveluna arkistoida lomakkeet tiloihimme tai tuhota ne tietoturvallisesti. Voimme myös toimittaa kyselystä kertyneen materiaalin käsittelyn jälkeen asiakkaamme omiin tiloihin.

 

MEILTÄ MYÖS:

 • Asiakasrekisterit (toteutus ja ylläpito)
 • Asiakaspalautteiden käsittely
 • Katokyselyt. Pyritään saamaan tietoa ei-vastanneilta (esim. puhelimitse).
 • Viivakoodien luku
 • Äänitteiden purku


Icons on this page designed by Freepik on Flaticon