Kaikki samasta paikasta

“En tarvitse enää tutkimusavustajia. Saan kaiken tarvitsemani, myös kaikki lomakepainatuksen palvelut, samasta paikasta - nykyaikaisista resursseista ja kokemuksesta hyötyen. ”

ammattiosaaminen

“Suunnittelen alussa kysymykset - ja saan lopussa tulokset. KS tuntee toteutusvaiheen järkevimmät ratkaisut, joten he saavat huolehtia tiedonkeruu- ja tiedonkäsittelyprosesseista. ”

TUtkimustehokkuus

Voimme nyt keskittyä tutkimustyössämme siihen olennaisimpaan. Toteutamme nykyään kolme tutkimusta samassa ajassa, jossa ennen pystyimme itse vain yhteen.”